Senarai Statistik Penilaian Perkhidmatan Kaunter menggunakan Sistem eRating


Card image cap

Rajah 1.1 : Keseluruhan Tahap Penilaian Agensi Pelaksana Secara Bulanan Tahun 2022

Card image cap

Rajah 1.2 : Peratus Keseluruhan Tahap Penilaian Agensi Pelaksana Tahun 2022

Card image cap

Rajah 1.3 : Peratusan Tahap Penilaian Agensi Pelaksana Secara Bulanan

Card image cap

Rajah 1.4 : Perincian Tahap Penilaian Bagi Penilaian Kurang Memuaskan dan Tidak Memuaskan Tahun 2022

eRating versi 3.0 MAMPU 2022